ASMKO-BIS S.C posiada certyfikat B

"Elastomer poliuretanowy niepalny antystatyczny" umożliwia on stosowanie wyrobów poliuretanowych w podziemnych wyrobiskach zakładów górniczych.