ASMKO-BIS S.C posiada certyfikat B

„Elastomer poliuretanowy niepalny antystatyczny” umożliwia on stosowanie wyrobów poliuretanowych w podziemnych wyrobiskach zakładów górniczych.

#foogallery-gallery-150 .fg-image {
width: 350px;
}